Styrelseledamöter är:

Ordförande: Samir Cekic
Vice ordförande: Refik Kaya
Sekreterare: Muslima Catic

Ordinarie ledamot: Dennis Andersson, Karina Delgado, Lennart Eriksson

Utsedd av HSB Göteborg:  Mikael Johansson

Revisor: Tord Carlsson
Revisorssuppleant: Jakan Fathoni

Fritidsombud: Maj-Lis Nilsson

Valberedning:
Mary-Ann Sensoy, Susanne Johansson