Styrelseledamöter är:

Ordförande: Samir Cekic
Vice ordförande: Refik Kaya
Sekreterare: Karina Delgado

Ordinarie ledamot: Dennis Andersson, Lennart Eriksson

Suppleant: Jakan Fathoni

Utsedd av HSB Göteborg:  Mikael Johansson

Revisor: Tord Carlsson

Fritidsombud: Maj-Lis Nilsson

Valberedning:
Mary-Ann Sensoy, Susanne Johansson