Nyinflyttad

* Du som har köpt en lägenhet:
Information finner du på vår hemsida.
Får ytterligare information om stadgar och ordningsregler från föreningens styrelse.

* Sophantering:
Källsortering tillämpas. För elektronikskrot finns särskilda regler. Köksinredning skall varje medlem själv bekosta borttransport.

* Parabolantenner:
Får placeras på stativ på balkong. Att skruva fast parabolen eller dess stativ till balkongsplattan, balkongsräcket eller husväggen är ej tillåtet.

* Grillning:
Öppen eld eller grillning på balkong är inte tillåten.

* El-installationer:
Kontakta alltid auktoriserad el-företag, egna installationer för ej göras.

* Felanmälan:
Tex. fel på belysning i trappuppgång eller fel i någon tvättstuga kan enkelt göras till NBPC på telefon (lämna ett meddelande) eller mejla. All information finns på http://www.nbpc.se