Norra Biskopsgårdens Fastighetsförvaltning NBF  (Panncentralen)
Telefon: 031-53 51 66 Vardagar kl. 8.00-15.00
Hemsida: http://www.nbpc.se
E-post: info@nbpc.se