Blanketter hämtas på expeditionen på Molnvädersgatan 18.