Överlåtelse

Kontroll av lägenhet

Enligt nya regler kontrollerar vi alla lägenheter i samband med försäljning och ägarbyte. Den utförs av NBPC, Norra Biskopsgårdens Panncentral ek. för.

Vi kontrollerar de system, som hör till fastigheten: vatten/avlopp, el, ventilation och värme.

Du får efteråt ett protokoll, där det bland annat framgår om något måste åtgärdas.

Kontrollen gäller inte städning eller lägenhetens utseende eller liknande.

Kontrollen skapar en trygghet mellan säljare och köpare, så att ingen kan ställa felaktiga krav i efterhand.

Ring eller mejla tel nr 031-53 51 66 och bestäm en tid som passar. dennis.fridh@nbpc.se

Vi önskar dig lycka till i ditt nya boende.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen NBPC