Styrelseledamöter är:

Ordförande: Samir Cekic
Vice ordförande: Refik Kaya
Sekreterare: Dennis Andersson

Ordinarie ledamot: Karina Delgado

                                         Lennart Eriksson

                                         Lena Jacobsson

                                         Muamer Dzamalija

Suppleant:

                       

Utsedd av HSB Göteborg:  Mikael Johansson

Revisor: Tord Carlsson

Fritidsombud: Maj-Lis Nilsson

Valberedning:
 Susanne Johansson

Lars-Göran Holmgren

Senaste kommentaren